Zuzka a Petr Machačovi  22. září 2018

©2018 Ladislav Skalka  - všechna práva vyhrazena

jakákoli manipulace s fotografiemi je možná pouze se svolením autora